Mutiara kata Ibnu-Qayyum

.: Mutiara kata Ibnu-Qayyum :.

Di dalam hati manusia ada kekusutan dan tidak
akan terurai kecuali menerima kehendak Allah swt.

Di dalam hati manusia ada keganasan dan tidak
akan hilang kecuali berjinak dengan Allah swt

Di dalam hati manusia ada kesedihan dan tidak
akan hilang kecuali seronok mengenali Allah swt

Di dalam hati manusia ada kegelisahan dan tidak
akan tenang damai kecuali berlindung, bertemu
dan berjumpa denganNya

Di dalam hati manusia ada penyesalan dan tidak
akan padam kecuali redha dengan suruhan dan
laranganNya serta qadha dan qadarNya serta
kesenantiasaan sabar sehingga menemuiNya

Di dalam hati manusia ada hajat dan tidak akan
terbendung kecuali kecintaan kepadaNya dan
bermohon kepadaNya.

Kesentiasaan berzikir kepadaNya adalah
keikhlasan sebenar kepadaNya. . . . . . Andai
dunia dan isinya diberikan kepada manusia
masih tidak lagi dapat membendung hajat hati
sihamba itu..

No comments:

Post a Comment

Instagram