Bilingulism – Writing system – Disleksia: Apa yang perlu kita lakukan?

Assalamualaikum wbt
Sepanjang minggu ini, bagi subjek modul Disleksia yang saya pelajari, saya meneliti beberapa ‘kerja rumah’ dalam bentuk literature reviews yang begitu rumit dan pelbagai. Namun ada beberapa yang menarik perhatian saya terutamanya tentang seputar isu bilingualism dan multilingualism – mereka yang menguasai lebih dari satu bahasa.
Saya juga tertarik dengan kepelbagaian writing systems yang wujud dan kami kemudiannya mengupas dalam ruang perbincangan, bagaimanakah Bilingualism ini memberi kesan kepada kemahiran membaca terutamanya bagi mereka yang mempunyai masalah disleksia.
Antara mitos yang ‘dipecahkan’ adalah kerisauan sekiranya anak-anak didedahkan dengan lebih dari satu bahasa sejak kecil, ianya akan mengganggu keupayaan mereka untuk belajar dengan baik. Ini tidak benar sama sekali. Banyak kajian telah dilakukan misalnya Beavillain dan Grainger (1997) yang menunjukkan mereka yang menguasai kedua-dua bahasa Inggeris dan Perancis mengaktifkan kedua-dua bahasa pada masa yang sama.
Satu kajian menggunakan teknologi imbasan FMRI menunjukkan penguasaan lebih dari satu bahasa membuatkan otak bekerja lebih keras seterusnya menghasilkan struktur berbeza kerana lebih neurons bekerja di bahagian pemprosesan bahasa (Mechelli et al, 2004) malah MR-DTI scan menunjukkan menjadi Bilingual seawal usia 8 hingga 10 tahun memberi perubahan kepada connectivity di antara beberapa bahagian otak (Mohades et al, 2012)
Sekarang mari kita lihat perbezaan di antara writing systems pula.
Terdapat 3 writing systems yang biasa di jumpai. Sebenarnya pecahannya lebih banyak lagi dengan melihat adakah ianya meaning-based atau sound-based tetapi untuk penulisan ringkas saya kali ini, kita letakkan pada 3 kategori ini dahulu ya.
Pertama, Alphabetical System di mana huruf mewakili phonemes seperti Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang menggunakan Roman Alphabet dan Bahasa Arab yang menggunakan Arabic Alphabet dan sebagainya. Kedua, Logographic System di mana simbol digunakan untuk mewakili keseluruhan makna kata (whole word) seperti Bahasa Mandarin dan tulisan Kanji dalam Bahasa Jepun misalnya. Ketiga adalah Syallabic System di mana symbol mewakili syllables seperti tulisan Hiragana dan Katakana dalam Bahasa Jepun. Boleh sahaja system ini bercampur seperti Bahasa Korea yang menggunakan ‘alphabetic syllabary’ yang menggabungkan ciri-ciri alphabetic dan syllabic systems.
Keadaan menjadi lebih menarik bila kita melihat pula sama ada sesuatu bahasa itu dikategorikan sebagai Transparent atau Opaque.
Sebagai contoh walaupun keempat-empat bahasa ini; Melayu, Inggeris, Arab dan Hebrew menggunakan Alphabetical Writing Systems, ianya mempunyai kategori berbeza.
Contoh bahasa transparent adalah Bahasa Melayu yang mempunyai shallow othography. Apa yang dibunyikan (phonological) boleh dipetakan dengan tulisan (orthography).
Berlainan dengan bahasa Inggeris yang mempunyai ciri pemetaan letters dan phonemes tidak mempuyai one-to-one correspondence menyebabkan ianya menjadi opaque language (deep orthography).
Manakala Bahasa Arab dan Hebrew boleh menjadi kedua-duanya bergantung kepada cara bahasa tersebut ditulis. Jika ditulis tanpa baris dan simbol, ianya menjadi opaque kerana amat sukar untuk mengetahui maksud sesuatu perkataan hanya melihat kepada perkataan tersebut. Pembaca perlu melihat keseluruhan konteks dalam satu ayat barulah dapat memahami perkataan-perkataan. Namun jika ditulis menggunakan baris, ianya menjadi transparent kerana dia membawa one-to-one correspondence antara phonemes dan letters serta vice versa.
Kenapa saya rasa perkara ini begitu menarik perhatian saya?
Kita di dalam ruang linkungan Malaysia, anak-anak seawal kecil usia sudah belajar sekurang-kurangnya 3 bahasa dengan 3 jenis system berbeza! Sama ada rangkuman Melayu-Inggeris-Arab-Jawi, Melayu-Inggeris-Cina, Melayu-Inggeris-Tamil dan pelbagai lagi bahasa lainnya.
Dan bagaimana pula dengan kanak-kanak dengan disleksia?
Di dalam kepelbagaian jenis bahasa dan struktur yang ada, disleksia sebenarnya merentasi bahasa. Maksudnya? Jika seseorang itu mempunyai masalah disleksia di dalam bahasa Inggeris, sebagai pengguna dua bahasa atau pelbagai bahasa (bilinguals and multilinguals) beliau juga mempunyai masalah disklesia pada bahasa tambahan tersebut (Dulude, 2012).
Walaupun pernah suatu ketika pada tahun 1999, terdapat satu kajian yang menjumpai seorang kanak-kanak bilingual menggunakan bahasa Jepun-Inggeris dan mendapati disleksia tersebut ada pada bahasa Inggeris tetapi tidak dalam bahasa Jepun, ianya akhirnya dibuktikan tidak benar. Masalah disleksia terjadi akibat kurang upaya dalam menganalisa syllables menjadi komponen bunyi.
Di dalam bahasa Inggeris yang menggunakan alphabetic writing system, seseorang perlu mempunyai kemahiran untuk memecahkan syllable ini menjadi phonemes dan memetakan huruf-huruf menjadi bunyi. Tetapi ini tidak berlaku di dalam bahasa Jepun kerana ianya adalah syllabic writing system dan tidak memerlukan pemetaan huruf. Kerana itu, disleksia tidak ‘muncul’ dengan mudah di dalam bahasa Jepun.
Teori ini kemudiannya disokong dengan dua kajian selepasnya. Kajian pertama ke atas Bilingual dalam bahasa Cina-Inggeris yang menunjukkan kesukaran penguasaan pembacaan dalam kedua-dua bahasa (Chung & Ho, 2010) dan Bilingual Kanada-Inggeris yang mempelihatkan kelemahan penguasaan pembacaan dalam kedua-dua bahasa (Joshi et al, 2010)
Soalannya bagaimana kita dapat membantu anak-anak disleksia ini?
Kajian mendapati kanak-kanak yang mempunyai disleksia dan mempelajari lebih dari satu bahasa akan menggunakan strategi berbeza bagi membaca setiap bahasa yang dipelajarianya bergantung kepada keadaan alphabetical ortography (saya telah nyatakan dalam point writing system di atas) bahasa tersebut. (Oren, 2012). Malah Siegel (2016) mendapati Bilingual dalam bahasa Itali-Inggeris mempunyai phonological literacy skills yang lebih baik berbanding monolingual Inggeris.
Antara cadangan yang di ketengahkan oleh Dulude (2012) berdasarkan kajian-kajiannya, yang mana kami (pelajar-pelajar dan pensyarah) kupas di dalam perbincangan secara langsung pada Rabu kelmarin adalah dengan menggalakkan penguasaan perbendaharaan kata (vocabulary) dalam bahasa pertama terlebih dahulu. Sekiranya bahasa pertama anak kita adalah Melayu, kuatkan penguasaan kata dalam bahasa Melayu begitu juga sebaliknya jika bahasa pertama adalah Cina, Tamil, Inggeris dan lain-lain.
Cadangan kedua beliau adalah, jika seorang kanak-kanak disleksia ingin mempelajari bahasa tambahan, carilah bahasa yang mempunyai writing system yang sama dengan bahasa pertama supaya lebih mudah untuk dikuasai. Saya kira ini sememangnya sukar dilakukan di Malaysia kerana kita mempunyai system berbeza antara Bahasa Melayu, Inggeris, Arab, Cina, Tamil. Kelima-lima ini keemuanya menggunakan writing system dan kategori yang berbeza.
Bagi saya, walaupun baru sedikit yang saya pelajari, ini sudah cukup sebagai spark kepada Langkah-langkah seterusnya. Saya dapat mengesan kelemahan anak-anak saya dan memahami kenapa mereka mempunyai masalah dalam beberapa sudut struktur kata seperti imbuhan dan lemah penguasaan kosa kata (anak pertama mempunyai intellectual difficulties dan yang kedua mempunyai Disleksia + ADHD).

Inilah orangnya hehehe

Saya amat berbesar hati untuk diperbetulkan. Apa juga yang tersalah atau tersilap, mohon tunjuk ajar. Silalah komen diruangan ini. Malah jika ada cadangan-cadangan, atau ruang untuk perbincangan, saya yang begitu kerdil ini amat menghargainya.
Salam mesra,
Salwa
Emak 4 anak lelaki.
Student fulltime MA Special & Inclusive Education, UCL

No comments:

Post a Comment

Instagram